4 d’octubre de 2017

Cursos de català per adults

Des de l'Ajuntament de Sant Josep ens passen aquesta informació per si és d'interés d'algú:

CURSOS DE CATALÀ  17/18

OBERT EL TERMINI D’INSCRIPCIÓ PER ALS CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS  17/18

CURSOS QUE S’OFEREIXEN

SANT JORDI

NIVELL C1
LLOC: aula 2 (oficines municipals de Sant Jordi)
HORARI: dimarts i dijous de 9.30 a 11.30 h
INICI: 17 d’octubre de 2017
FINAL: 30 de  gener de 2018
TOTAL HORES: 54 h
CAPACITAT: 20 persones

NIVELL COMBINAT B1/B2
LLOC: aula 2 (oficines municipals de Sant Jordi)
HORARI: dimarts i dijous de 20.00 a 22.00 h
INICI: 17 d’octubre de 2017
FINAL: 30 de  gener de 2018
TOTAL HORES: 54 h
CAPACITAT: 20 persones

SANT AGUSTÍ (ZONA CALA DE BOU)

NIVELL COMBINAT B1/B2
LLOC: aula de les oficines municipals de Cala de Bou
HORARI: dimarts i dijous de 9.30 a 11.30 h
INICI: 17 d’octubre de 2017
FINAL: 30 de  gener de 2018
TOTAL HORES: 54 h
CAPACITAT: 12 persones

NIVELL COMBINAT A1/A2
LLOC: aula de les oficines municipals de Cala de Bou
HORARI: dimarts, dimecres i divendres de 20.00 a 21.30 h
INICI: 17 d’octubre de 2017
FINAL: 31 de  gener de 2018
TOTAL HORES: 55,5 h
CAPACITAT: 12  persones

 INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Ajuntament de Sant Josep

Departament de Normalització Lingüística
C/ del Consultori, núm. 1
Tel. 971 80 15 98
Horari d’inscripció: matins de 9.30 a 14.30 h

Oficines municipals de Sant Jordi

 C/ de la plaça Major, núm. 9

Tel. 971 39 51 22
Horari d’inscripció: matins de 8.30 a 14.30 h

Oficines municipals de Cala de Bou
C/ des Caló, s/n
Edificis polivalents
Sant Agustí (Cala de Bou)
Tel. 971 34 57 59
Horari d’inscripció: matins de 8.30 a 14.30 h


Preu matrícula*: 30,00 € (empadronats al municipi de Sant Josep)
                              60,00 € (no empadronats al municipi de Sant Josep)

                       * Els descomptes seran els previstos en els preus de les activitats culturals per a adults.