Escoleta Matinera

SERVEI D’ESCOLA MATINERA ( DE 7:45 A 9h)
CEIP CAN RASPALLS CURS 2015/16

RESUM INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES.
El servei d’escola matinera s’ha de sol-licitar cada principi de curs, o amb antelació abans de començar-ne a fer ús. És imprescindible omplir el full de sol·licitud. Només n'heu d'omplir un durant el curs escolar.

Per fer ús d’aquest servei és necessari respectar i complir-ne les normes: no tenir pagaments pendents del curs anterior, fer els pagaments dins els terminis establerts, tenir un comportament adequat que no causi problemes de convivència amb els altres usuaris...

Al centre tenim un projecte d’escola matinera on s’especifiquen tots els aspectes de funcionament, que està a disposició de qualsevol pare/mare/tutor que el vulgui consultar.

Usuaris fixos: són aquells que diàriament o per dies alternatius fan un ús continuat d’aquest servei.
Hi ha 2 formes de pagament:
-Una quota anual de 150€.
-25€ cada mes que en facin ús (els alumnes que en facin ús tot el curs i triin aquesta forma de pagament hauran d’ingressar un total de 9 quotes).

Les quotes s'ingressaran entre els dies 1 i 5 de cada mes a: 

C/C de l'APIMA a LA CAIXA
2100 2411 63 0200071743 
INDICANT EL NOM DE L'ALUMNE/A I EL CONCEPTE D'ESCOLA MATINERA.

HEU DE POSAR UNA CÒPIA DEL JUSTIFICANT DEL BANC A LA BÚSTIA DE MENJADOR I MATINERA (ESTÀ SITUADA A LA CONSERGERIA DEL CENTRE).Les famílies que facin un únic pagament ho hauran de fer entre l’1 de setembre i el 5 d’octubre, o entre l’1 i el 5 del primer mes que en facin ús. En cas que hi hagi germans es permetrà que facin l’ingrés de la quota corresponent al segon o successius germans entre el dia 1 i 5 de qualsevol dels mesos del  primer trimestre del curs escolar.

Usuaris esporàdics: són els que queden de manera esporàdica. Cada dia que quedin deixaran 1 tiquet degudament emplenat als monitors d’escola matinera. Per a un millor funcionament i seguretat d’aquest servei heu de fer l’ingrés al compte de l’APIMA ( es venen en blocs de 5 tiquets a 10 €) i dur el justificant per canviar-lo per tiquets. Els tiquets els podeu recollir a la secretaria del centre. Per adquirir-los ho podeu fer en l’horari d’atenció a les famílies. Els tiquets que compreu serviran durant tot curs escolar 2015/16.

Horari de l’escola matinera: Des de les 7:45h les famílies podreu començar a deixar als vostres fills i filles i ho podreu fer fins a les 8:40h, aproximadament, que tancarem la porta i ja no s’admetrà l’entrada a aquest servei.

A les 9 del matí les monitores acompanyaran als alumnes d’infantil a les seves classes i els de primària hi aniran tot sols.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte amb na Cati (la directora),amb na Marga o na Lina, Coordinadores dels serveis de menjador i escola matinera, en horari d’atenció a les famílies. També a través del correu electrònic: menjador.cpcanraspalls@gmail.com

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.