Consell Escolar

Representants dels mestres: 
- Mª Paz Barberán
- Sonia Valencia
- Cristina Guasch
- Peligros Saura
- Conchi Calvo

Representants dels pares/mares:
- Ester Lorente
- Juan Antonio Teixedó
- Paula Chiape
- Vicent Cardona

Representant de l'Ajuntament: 
- Ana Ribas Alonso

Representant de l'APIMA: 
- Vicent Bernabeu Tomàs

 Representant de personal no docent: 
 - Pili Martínez

Membres de l'equip directiu: 
- Directora: Raquel Pallero
- Cap d'estudis: Noemí Funes
- Secretària: Caty Torres