23 de febrer de 2017

Canvi en el Dia de Rodes

Estimades famílies,

a partir del mes de març canviem els torns de l'activitat de "rodes" pels alumnes de primària a l'hora del pati (amb l'objectiu de millorar l’organització d’aquesta). 


L'alumne que així ho desitgin podran dur al centre el seu patí, patinet, patins o kangoo per usar-lo durant el pati. 


El dillunsserà per l'alumnat de 4t, 5è i 6è

i els dijous per l'alumnat de 1r, 2n i 3r.


Us recordem que per un bon funcionament d'aquesta activitat hem de tenir en consideració una sèrie de normes:

- Serà obligat l'ús de casc per aquells que vagin en patinet, i els que utilitzin patins hauran de dur casc, genolleres i colzeres.

- Queden prohibides les bicicletes.

- Tot el material haurà d'estar marcat amb el nom.

- És una activitat totalment voluntària, no obligatòria.

- L'escola no es farà càrrec dels possibles desperfectes, i pèrdues que es produeixin amb els vehicles.


*Recordeu que en arribar a les 9 h al centre, els nins deixaran el material al hall del gimnàs.


Atentament, 

Els/les tutor/es