6 d’octubre de 2015

Festa Escolar

ESTIMADES FAMÍLIES: 

RECORDEU QUE EL PROPER DILLUNS 

12 D’OCTUBRE NO HI HAURÀ CLASSE

 ( FESTA NACIONAL)

ATENTAMENT,

DIRECCIÓ.
La meva foto
Col·legi públic d'educació infantil i primària i aula UECC. Té servei de menjador, escola matinera i activitats extraescolars a la tarda.