6 d’octubre de 2015

Festa Escolar

ESTIMADES FAMÍLIES: 

RECORDEU QUE EL PROPER DILLUNS 

12 D’OCTUBRE NO HI HAURÀ CLASSE

 ( FESTA NACIONAL)

ATENTAMENT,

DIRECCIÓ.