12 de gener de 2015

REUNIONS INFORMATIVES AMB ELS TUTORS

Benvolgudes famílies,

durant el més de gener es duran a terme reunions de cada tutoria amb les famílies dels alumnes.

Els temes a tractar són:
- Valoració del primer trimestre.
- Objectius de cara al segon trimestre.
- Gestió econòmica de l'aula.
- Projecte de centre "La Llum".
- Bloc de l'escola i d'aula.
- Carnestoltes.
- Propostes de millora, pregs i preguntes.

CURSOS
DIA
Infantil (P3, P4 i P5)
15 de gener
1r i 2n de primària
14 de gener
3r i 4t de primària
21 de gener
5è i 6è de primària
23 de gener