17 de juny de 2014

Període de Matriculació Nou Alumnat

El dies de matriculació dels nous alumnes admesos són:

Dilluns 23, Dimarts 25 
i dimecres 25 de juny.