18 d’octubre de 2010

Informacions pels pares

Avui adjuntam dos fulls informatius pels pares dels nostres alumnes.
En primer lloc, el full per presentar candidatura al Consell Escola:


I a continuació, us trametem informació sobre els cursos de català per adults que es porten a terme al centre: