Menjador

Durant aquest curs s'aplicarà un nou sistema de reserva del servei de menjador 
a través de la pàgina web del catering S'Olivera.

Per reservar el servei de menjador, ja siga de manera eventual o fixe, 
ho heu de fer a través de la pàgina web:

http://cateringsolivera.es/ca/inici/

Aquí teniu un manual que us pot ajufar per poder donar-vos d'alta i reservar.

Manual APP Catering S'Olivera


PREU DIARI menjador escolar que inclou menjar i servei de monitors durant dues hores: 

  • Usuari fixe: 6,50€ (5 o 4 dies a la setmana)
  • Usuari eventual: 7,15€ (3 o menys dies a la setmana)Segons INDICACIONS de la Conselleria d'Educació i Cultura:

  • Es considera usuari fixe aquell que faci ús del menjador escolar més del 70% dels dies lectius que té el mes. (4 o 5 dies setmana)
  • En cas d`absència, es DESCOMPTARÀ a partir del tercer dia consecutiu, la devolució es realitzarà en la quota del mes següent.Pels usuaris FIXES l’empresa emetrà un REBUT BANCARI el dia 05 de cada mes. Els dies de Setembre que el seu fill hagi fet ús del menjador es cobraran amb el mes d'octubre, des del primer dia que s’hagi fet us del menjador. (El doble rebut s´emetrà el dia 05/10/2017).

Per els usuaris EVENTUALS l’empresa emetrà un REBUT BANCARI el dia 01 de cada mes, la modalitat serà a mes vençut una vegada es tingui les llistes d’assistència confirmades. En aquest cas, l’assistència s’haurà d´avisar a través de la APP del Catering
S´Olivera. Per fer us del menjador es imprescindible fer la preinscripció.

Els REBUTS RETORNATS, sense justificació adient, portaran un recàrrec de 3€ (penalització que el banc carrega a l’ empresa per rebut retornat). S’ haurà d’ ingressar la quota més els 3 euros pertinents abans del dia 25 del mateix mes.

BANC MARE NOSTRUM: ES05 - 0487-2246-98-2000001365
Concepte: Col·legi + Nom i Cognom Alumne

PERDRE PLAÇA AL MENJADOR:
  • Les famílies amb rebut retornat que no ingressin la quota més el recàrrec perdran la plaça del menjador automàticament al inici del mes següent.

Per temes de seguretat i bon servei és obligatori avisar diàriament abans de les 9.30h de l'assistència o absència del comensal al menjador. Independent de que el usuari sigui eventual o fixe. El no compliment d'aquest apartat podria provocar perdre la plaça en el menjador.

RECOLLIDA DEL USUARI
  • El servei de menjador és de 14.00h a 16.00h. Les famílies que no assumeixin aquest horari se'ls penalitzarà amb 2,5€ i a partir de les 16.15h es posarà en marxa el protocol d´atenció al infant.

Segons indicacions de la Conselleria d'Educació i Cultura en el cas de que hagi VAGA PROFESSORAT i no es faci us del servei de menjador, l’empresa retornarà al mes següent el 50% del preu diari.
En cas de CANCELACIÓ del servei o PERIODE D'ABSTINÈNCIA cal avisar a l’empresa a través de l´aplicació mòbil però no emetre el rebut corresponent.

Si tenen algun dubte poden CONTACTAR al 647 885 093 o enviar un email a info@cateringsolviera.com