Inversions APIMA

L'APIMA, gràcies a les quotes del socis i recaudacions de festes que organitza, inverteix en millores a l'escola.

Per això, us convidam a fer-vos socis i a participar amb l'APIMA ja que repercuteix en beneficis directes en la vida escolar dels vostres fills.

Us enumerem les diferents inversions realitzades fins ara:

Curs 2016-2017

- Compra i instal·lació d'una zona d'ombra al pati de primària.

- Compra de 6 bancs de pícnic per la zona d'ombra de primària.

- Compra de 12 ordinadors per la sala d'informàtica.

- Compra d'estors per l'aula de P3C d'infantil.

- Compra i instal·lació de toldos al passadís d'infantil pel seu tancament.
La meva foto
Col·legi públic d'educació infantil i primària i aula UECC. Té servei de menjador, escola matinera i activitats extraescolars a la tarda.